Update WordPress và Update Plugin khi sử dụng Nginx

Khi sử dụng Nginx nếu các bạn gặp vấn đề về Update WordPress phiên bản mới hoặc Update Plugin không thành công thì hãy xem các nguyên nhân cũng như cách khắc phục trong bài viết này

update wordpress plugin nginx

Vấn đề thường gặp khi sử dụng WordPress chạy trên Nginx

  1. Install plugin mới trong admin bị hỏi tài khoản FTP
  2. Update phiên bản mới của WordPress hoặc phiên bản mới của Plugin – Themes…không thành công
  3. Rewrite URL – Permalink không chạy được – click vào đây để xem hướng dẫn rewrite url cho WordPress sử dụng Nginx

Cách khắc phục lỗi Update WordPress và Update Plugin khi sử dụng Nginx

Để tắt bị hỏi tài khoản FTP khi install plugin mới hoặc update thì các bạn thêm câu lệnh sau vào trong file wp-config.php :

define( ‘FS_METHOD’, ‘direct’ );

Save lại và thử – bảo đảm thành công

Khi các bạn cài mới VPS của mình và sử dụng Nginx, mặc định khi tạo một vhost mới hoặc chạy 1 website mới trên đó, có thể các bạn chưa chỉ định phân quyền cho các folder chứa website của mình

Ví dụ đường dẫn chứa website của mình là: /home/nginx/domains/namcoder.com/public

Cách phân quyền để WordPress có thể chạy cập nhật 1 cách trơn tru là chạy lệnh:

chown -R  nginx:nginx /home/nginx/domains/namcoder.com/*

Ý nghĩa câu lệnh trên là sẽ phân quyền cho tất cả thư mục và file nằm trong thư mục namcoder.com với quyền nginx

Các bạn hãy thử lại, nếu không được hoặc bị lỗi gì, hãy comment bên dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn