Zing Image Uploader – Tool up ảnh miễn phí

Rảnh rổi viết tool upload hình ảnh không giới hạn – live toàn tập lên server của Zing. Phục vụ anh em nào thích upload ảnh tạm hoặc dùng làm site truyện tranh cũng tốt.

http://namcoder.com/zing-image-uploader/

Up ảnh không giới hạn